Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


Zasady postępowania i współżycia w szkole
2016-10-10 21:08:00

Zasady postępowania i współżycia w szkole wypracowane przez społeczność szkolną.

Klasa:

- Gdy jedna osoba mów inni słuchają

- Podejmujemy decyzje wspólnie i każdy ma prawo głosu

- Jesteśmy cicho i koncentrujemy się na lekcji

- Telefony komórkowe są wyłączone na lekcji

- Spożywamy posiłek podczas przerw

- Mówimy prawdę

- Udzielamy  informacji z lekcji  nieobecnym osobom

- Zwolnienia z lekcji podpisywane są przez rodzica

- Pomagamy sobie wzajemnie w lekcjach

- Konstruktywnie rozwiązujemy problemy, konflikty

- W czasie pracy grupowej wszyscy aktywnie pracują

- Rozmawiamy bez podnoszenia głosu

- Dbamy o porządek w klasie

- Traktujemy każdego z szacunkiem

- Przed lekcją ustawiamy się zgodnie z sovuoir -vivre

- Szanujemy własność osobistą i szkolną

- Każdego równo traktujemy

- Dbamy o dobre imię klasy

- Na lekcje przychodzimy punktualnie

 

Szkoła:

- Dbamy o mienie szkolne

- Do szkoły przynosimy tylko niezbędne przybory szkolne

- Używamy zwrotów grzecznościowych

- Uczymy się systematycznie

 

Szkoła i klasa:

- Słuchamy nauczycieli i innych pracowników szkoły

- Rozmawiamy ze sobą kulturalnie

- Szanujemy się nawzajem

- Każdy ma prawo do własnego zdania

- Pomagamy sobie w trudnych sytuacjach

- Informujemy dorosłych o swoich problemach i trudnościach

 

W szkole obowiązują następujące dokumenty:

1. Statut Gimnazjum

2. Kodeks Etyki

3. Szkolny Kodeks Przeciw Przemocy

4. Szkolny Kodeks Wyglądu Gimnazjalisty

5. Regulaminy:

·       Korzystania z pomieszczeń szkolnych

·       Rady Pedagogicznej

·       Pracy radiowęzła szkolnego

·       Wycieczek szkolnych

6. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu

7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności

8. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych

9. Procedury postępowania nauczycieli – zagrożenie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach wychowawczych

10. Procedury postępowania z uczniem wagarującym

11. Procedura postępowania w razie pobicia

12. Procedury dotyczące informowania instytucji i sądu o braku ustanowionej opieki nad dzieckiem

13. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

14. Procedury organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli

15. Procedury ustalania dyżurów nauczycieli

16. Procedura organizacji wycieczki szkolnej

17. Procedury postępowania nauczycieli w stosunku do uczniów z dysfunkcjami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych

18. Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

19. „Bezpieczeństwo w sieci” 

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta