Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


Regulamin sieci wi-fi
2013-10-02 14:13:30

REGULAMIN SZKOLNEJ SIECI WI-FI

Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski

w Bielsku Podlaskim

1. Szkolna sieć WiFi Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskimjest dostępna i przeznaczona przede wszystkim do celów dydaktycznych.

2. Szkolna sieć WiFi jest filtrowana pod względem treści, tzn. nie wszystkie strony WWW są dostępne.

3. Nie wolno korzystać z w/w sieci podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego zajęcia.

4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Administratora podczas pracy w sieci.

5. Użytkownik naruszający zasady regulaminu lub ignorujący zalecenia Administratora może zostać pozbawiony całkowicie dostępu do sieci WiFi.

6. Użytkownik chcąc uzyskać dostęp do sieci godzi się na konieczną konfigurację własnego urządzenia:

- wprowadzenie danych dostępowych do serwera proxy, oraz loguje się na swoje konto za pośrednictwem  imiennie przypisanego loginu i hasła.

7. Prawo do wykorzystania konta należy wyłącznie do jego użytkownika. Udostępnianie innym swego konta traktowane jest jako naruszenie zasad pracy w sieci. Fakt nieuprawnionego wykorzystania konta winien być natychmiast zgłoszony Administratorowi, w przeciwnym razie użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób nieuprawnionych.

9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z sieci i jej zasobów zgodnie z wymogami prawa, oraz do niewykorzystywania sieci w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy niezgodnej z prawem, w tym także rozpowszechniania nie licencjonowanego oprogramowania, nagrań audio i wideo jak również wszelkich innych treści chronionych prawem autorskim.

10. Użytkownikowi nie wolno używać sieci między innymi do następujących celów:

- przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,

- masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

- rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

- obciążania pasma poprzez udostępnianie serwerów i downloading dużych plików, np. filmów.

11. Użytkownikowi nie wolno używać punktów dostępowych do budowania podsieci. Poprzez podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom.

12. Wszelką odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną, za wszelkie szkody (jak np. majątkowe czy też spowodowane naruszeniem praw osobistych, autorskich i innych),
związane lub wynikające z wykorzystywania prywatnego konta, ponosi jego użytkownik.

13. Administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prywatności i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników (np. w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom).

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane korzystaniem z sieci Wi-fi.

15. Zalogowanie do sieci oznacza jednocześnie akceptację powyższego regulaminu.

Autor: Hackiewicz Jerzy