Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


uwaga uczniowie
2014-04-09 09:01:00

UCZNIOWIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO PEDAGOGA:

-gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej;

-gdy ktoś naruszy ich prawa;

-gdy potrzebuje pomocy i rady;

-gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

-gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną;

 

RODZICE UCZNIÓW MOGĄ OCZEKIWAĆ: 

POMOCY W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWEJ, DOTYCZĄCEJ ICH DZIECKA W ZAKRESIE: 

-trudności w nauce bądź niepowodzeniach szkolnych dziecka -możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych i deficyty rozwojowe dzieci;

-problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

-uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla swojego dziecka;

-oferty edukacyjno-profilaktycznej do pracy z własnym dzieckiem -periodyki, ulotki, informatory, fachowa literatura

NAUCZYCIELE MOGĄ OCZEKIWAĆ: 

-pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

-analizy opinii o uczniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

-współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;

-wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki (zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

-wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidulanych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym);

-wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole;

-dzielenia się wiedzą i umiejętnościami wychowawczymi oraz szeroką ofertą zgromadzonej pomocy edukacyjnych do pracy z młodzieżą i rodzicami. 

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta