Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


Zasady postępowania i współżycia w szkole
2016-10-10 21:13:00

Zasady postępowania i współżycia w szkole wypracowane przez społeczność szkolną:

Klasa:

- Gdy jedna osoba mów inni słuchają

- Podejmujemy decyzje wspólnie i każdy ma prawo głosu

- Jesteśmy cicho i koncentrujemy się na lekcji

- Telefony komórkowe są wyłączone na lekcji

- Spożywamy posiłek podczas przerw

- Mówimy prawdę

- Udzielamy  informacji z lekcji  nieobecnym osobom

- Zwolnienia z lekcji podpisywane są przez rodzica

- Pomagamy sobie wzajemnie w lekcjach

- Konstruktywnie rozwiązujemy problemy, konflikty

- W czasie pracy grupowej wszyscy aktywnie pracują

- Rozmawiamy bez podnoszenia głosu

- Dbamy o porządek w klasie

- Traktujemy każdego z szacunkiem

- Przed lekcją ustawiamy się zgodnie z sovuoir -vivre

- Szanujemy własność osobistą i szkolną

- Każdego równo traktujemy

- Dbamy o dobre imię klasy

- Na lekcje przychodzimy punktualnie

 

Szkoła:

- Dbamy o mienie szkolne

- Do szkoły przynosimy tylko niezbędne przybory szkolne

- Używamy zwrotów grzecznościowych

- Uczymy się systematycznie

 

Szkoła i klasa:

- Słuchamy nauczycieli i innych pracowników szkoły

- Rozmawiamy ze sobą kulturalnie

- Szanujemy się nawzajem

- Każdy ma prawo do własnego zdania

- Pomagamy sobie w trudnych sytuacjach

- Informujemy dorosłych o swoich problemach i trudnościach

 

W szkole obowiązują następujące dokumenty:

1. Statut Gimnazjum

2. Kodeks Etyki

3. Szkolny Kodeks Przeciw Przemocy

4. Szkolny Kodeks Wyglądu Gimnazjalisty

5. Regulaminy:

·       Korzystania z pomieszczeń szkolnych

·       Rady szkoły

·       Pracy radiowęzła szkolnego

·       Wycieczek szkolnych

6. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu

7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności

8. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych

9. Procedury postępowania nauczycieli – zagrożenie dzieci
i młodzieży w trudnych sytuacjach wychowawczych

10. Procedury postępowania z uczniem wagarującym

11. Procedura postępowania w razie pobicia

12. Procedury dotyczące informowania instytucji i sądu o braku ustanowionej opieki nad dzieckiem

13. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

14. Procedury organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli

15. Procedury ustalania dyżurów nauczycieli

16. Procedura organizacji wycieczki szkolnej

17. Procedury postępowania nauczycieli w stosunku do uczniów z dysfunkcjami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych

18. Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

19. „Bezpieczeństwo w sieci” 

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta
Warsztaty profilaktyczne
2014-06-25 11:38:00

18 czerwca odbyło się spotkanie profilaktyczne, które było prowadzone przez członków Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”. Podczas zajęć poruszano takie tematy jak przemoc i uzależnienia. Liderem grupy terapeutów jest pan Piotr Stępniak.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach. Terapeuci poprzez analizę swojej przeszłości, dawanie swojego świadectwa starali się uświadomić młodzieży konsekwencję złego trybu życia. Jednocześnie pokazali swoją przemianę i wskazali dobrą drogę postępowania.

Autor: Hackiewicz Jerzy
Dnia 28.05.2014r. odbyła się uroczystość 95-lecia obchodów bielskiego harcerstwa podczas, której zostało wręczone odznaczenie naszej pani pedagog.
2014-06-11 11:03:00

Dziękując za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za pomocą okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej przyznaję Pani ELŻBIECIE KRASIŃSKIEJ-ONIŚKIEWICZ Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.

dn. 28.05.2014r.

Autor: Łobasiuk Ewelina
Apel "Szkolny Dzień Dziecka -promujemy zdrowy styl życia bez nałogów"
2014-06-11 09:01:00

Dnia 06.06.2014 r. odbył się apel pt. "Szkolny Dzień Dziecka- promujemy zdrowy styl życia bez nałogów", "Narkotyki? To nie dla mnie! Sport, Muzyka, Teatr- To nasze Pasje". Prowadzącymi apel były: Elżbieta Krasińska-Oniśkiewicz, Ewelina Łobasiuk oraz Maria Łuszczyńska.  

Celem apelu było uświadomienie uczniom ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych, obalenie mitów funkcjonujących wśród młodzieży na temat tych substancji oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach apelu zorganizowano liczne zadania dla klas: mity i fakty dotyczące zażywania marihuany, scenki rodzajowe na temat sztuki odmawiania w sytuacji trudnej, mini playback show, pokaz sportowy. Ponadto podczas apelu Pani psycholog wystąpiła z krótkim podsumowaniem zajęć profilaktycznych w klasach.

Za aktywny udział w zadaniach gimnazjaliści otrzymywali upominki sfinansowane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Autor: Łobasiuk Ewelina
Filmy o tematyce edukacyjno-profilaktycznej
2014-06-11 08:28:57

Nasze gimnazjum otrzymało w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Naromanii książki, filmy DVD oraz pakiet filmów "Nie zamykaj oczu".

Wymienione pozycje stanowią niezbędną pomoc dydaktyczną, kształtującą pozytywne postawy wśród młodzieży. Filmy będą wykorzystane w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, na zajęciach świetlicy środowiskowej "Przyjaciele" i dostępne w bibliotece szkkolnej.

Autor: Łobasiuk Ewelina
"Roztańczony weekend"
2014-06-11 08:23:16

Wybrani uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Prezentacjach Tanecznych przeprowadzonych w Bielskim Domu Kultury pt. "Roztańczony weekend" dn. 26.04.2014r.

Na scenie uczeń Sebastian Zdrojkowski przedstawił swoje umiejętności taneczne w stylu break dance.

Autor: Łobasiuk Ewelina
"Akademia Zdrowej Prawdy"
2014-06-11 08:16:38

30 kwietnia oraz  5 maja 2014 r.  w godz. 8.00 -13.30 w naszej szkole przeprowadzony został kolejny raz program profilaktyczny "Akademia Zdrowej Prawdy" prowadzony przez Andrzeja Piaseckiego.

Program został rozszerzony o film edukacyjny, mający na celu uświadmienie młodym ludziom jak łatwo jest wejść na niewłaściwą ścieżkę życiową i jakie są konsekwencje takiego wyboru.

Autor: Łobasiuk Ewelina
Dzień Talentów
2014-06-10 14:15:00

Dnia 21 marca 2014r. odbył się Dzień Talentów pod hasłem "Tradycje Świąt Wielkanocnych". 

Podczas uroczystości miały miejsce liczne konkursy: 

 • malowanie pisanek
 • wykonywanie palmy wielkanocnej
 • wykonanie sałatki wiosennej
 • pokaz muzyczny
 • kokurs literacki

Uczniowie miło spędzili czas, podczas którego wykonali piękne prace.

Autor: Łobasiuk Ewelina
Apel profilaktyczny
2014-01-14 16:07:00

W naszej szkole dn. 05.12.2013r. odbył się apel profilaktyczny pt. "Młodość bez zachowań ryzykownych -promowanie zdrowego stylu życia". Prowadzącymi apel były: Elżbieta Krasińska -Oniśkiewicz -pedagog szkolny, Iwona Kołos -wychowawca klasy II, Joanna Chilkiewicz -nauczyciel muzyki.

Celem spotkania było dostarczenie wiedzy na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, uświadomienie uczniom zgubnego wpływu alkoholu, papierosów, narkotyków na organizm i psychikę człowieka

Uczniowie intergrowali się ze społecznością szkolną poprzez zabawę oraz mile wspominali uczestnictwo w zorganizowanym spotkaniu.

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta
Warsztaty profilaktyczne
2013-12-04 09:00:00

11 października 2013 r. w godz. 8.00 -14.30 w naszej szkole przeprowadzony został program profilaktyczny "Akademia Zdrowej Prawdy" prowadzony przez Andrzeja Piaseckiego.

Celem warsztatów było, aby uczniowie całkowicie sami bez żadnej pomocy osób trzecich, sprawdzili własne możliwości kiedy jest pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, w ten sposób obalając mity panujące wśród młodych ludzi, iż nawet mała ilość alkoholu "nie szkodzi".

Uczniowie samodzielnie przechodzili odpowiednio przygotowany plac z przyrządami do przeprowadzenia poszczególnych doświadczeń.

Młodzież była zainteresowana przedstawionymi treściami, aktywnie włączała się do proponowanych zadań. Z informacji zwrotnych uzyskanych od młodzieży wynika, iż taka forma profilaktyki jest:

-ciekawa,

-pozwala odczuć konsekwencje bycia pod wpływem alkoholu,

-wpływa korzystnie na percepcję przekazywanych treści.

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta
Refleksje ze spotkania...
2011-09-16 22:09:00

15 września w Gimnazjum Nr. 1 im. Niepodległości Polski odbyło się spotkania z dr hab. Mariuszem Jędrzejko. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele oraz rodzice uczniów tejże szkoły.

Prelekcja na temat substancji narkotycznych oraz substancji działających podobnie, uświadomiło nam rodzicom, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spożywanie tych substancji przez młodych ludzi.  Uzyskaliśmy wiedzę na temat składu i działania powyższych środków, co pozwoliło nam zrozumieć , dlaczego nasze dzieci są często agresywne, mało aktywne i nieodpowiedzialne, dlaczego ich działania są patologiczne.

Spotkanie uświadomiło nam także, że to my, a nie szkoła, odpowiadamy głównie za wychowanie naszych pociech. To rodzina, jako podstawowa komórka społeczne, ma za zadanie wypuścić do szkoły dziecko z dobrymi nawykami i przyzwyczajeniami z domu rodzinnego. Przyznaję, że my rodzice często jesteśmy niekonsekwentni i zbyt pobłażliwi w stosunku do swoich dzieci.

Stało się jasne, że aby ratować młode pokolenie przed destrukcyjnym działaniem różnego rodzaju używek, aby chronić je przed tego typu zagrożeniami , musimy wspólnie ze szkołą, zrobić wszystko, aby nasze dzieci wiedziały o tym, jak wielkie niebezpieczeństwem dla nich jest sięganie po narkotyki oraz inne, podobnie działające używki.  „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Nie pozwólmy, by nasze społeczeństwo stało się chore z naszej winy.

Jadwiga Kiszkiewicz

rodzic uczennic z klasy III A

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta
Wartościowe szkolenie
2011-09-16 21:30:00

15.06.2011 r. prof. dr hab.  M. Jędrzejko przygotował i przeprowadził dla nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim prelekcję połączoną z warsztatami nt. ,,Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki’’.

Spotkanie było niezwykle interesujące i potrzebne. Prof. Jędrzejko przekazał w krótkim czasie sporo informacji nt. najnowszych narkotyków i środków pobudzających, popularnych wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele mieli okazję przekonać się, że nowoczesne’’ narkotyki są niezwykle podstępne i trudno przewidzieć, jak podziałają na danego ucznia. Uświadomił pedagogom, że powinni umieć szybko i odpowiednio reagować w sytuacji, gdy uczeń ,,dziwnie’’ się zachowuje.

Niektóre sytuacje zostały zaprezentowane w formie ćwiczeń, (np. co mamy robić, gdy uczeń jest bardzo pobudzony, nie chce usiąść, jest agresywny).

Prof. Jędrzejko poinformował także nauczycieli, jak ważną rolę w kontaktach z uczniami odkrywa osobowość nauczyciela, o którą trzeba zadbać w każdym szczególe (np. wygląd, konsekwencja w działaniu, znajomość tematów bliskich uczniom, język, prawdziwość przekazu).

Uświadomił nam, że czasami pełnimy ważniejszą rolę od rodziców, gdyż dziecko w szkole przebywa w grupie rówieśniczej i w niej bardzo często dochodzi do sytuacji zagrożenia (narkotyki, dopalacze).

Zajęcia miały ciekawą formę, a prowadzący je zadbał o nieszablonowy przekaz.

autor: Elżbieta Uziałło

Autor: Krasińska-Oniśkiewicz Elżbieta