Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


Konkurs "Wolontariusz Roku"
2017-05-23 20:24:00

Przystąpiliśmy w tym roku do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Oświaty "Wolontariusz Roku" Celem konkursu jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Opisaliśmy naszą działalność i nakręciliśmy dwuminutowy film.

Trzymajcie kciuki. Wyniki konkursu już wkrótce.

A oto nasz film konkursowy:  https://www.youtube.com/watch?v=eTWOlS8mH14

Autor: Jankowska Agnieszka
Spektakl w Teatrze Lalek w Białymstoku
2017-01-28 20:35:00

 

28 stycznie młodzież z Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” razem z podopiecznymi Domu Dziecka w Białowieży obejrzała spektakl w teatrze Lalek w Białymstoku pt. „Straszna piątka”. To piękne i niezwykle mądre przedstawienie opowiadało o przełamywaniu stereotypów i o tym, że każdy z nas jest na swój sposób piękny – musimy tylko to piękno w sobie odnaleźć. Po uczcie artystycznej przyszedł czas na ucztowanie w  Pizza Hut. Napełnieni pozytywnymi emocjami wróciliśmy wieczorem do domu. 

Autor: Hackiewicz Jerzy
Hanulka i wiedźma- projekt teatralny realizowany wspólnie przez wolontariuszy i podopiecznych Domu Dziecka w Białowieży
2016-12-27 15:10:00

 Od października 2016 r. trwały intensywne próby do scenicznej wersji baśni „Hanulka i wiedźma”. Pod okiem fachowców: p. Joanny Troc i p. Natalii Gierasiuk oraz opiekunek wolontariatu: p. Elżbiety Uziałło i p. Agnieszki Jankowskiej przygotowano piękną baśń z przesłaniem. Próby odbywały się w Gimnazjum nr 1 oraz w Domu Kultury w Białowieży. Chociaż zmęczenie dawało się we znaki (jeździliśmy tam po zajęciach szkolnych), wrażenia i doświadczenia były bezcenne. Premiera spektaklu odbyła się 16 grudnia w Białowieży. Projekt jest częścią innowacji pedagogicznej pt. „Daj siebie innym- rozwój kompetencji dla wolontariatu”- którą realizują w tym roku uczniowie z Klubu „W jedną stronę”.

Więcej zdjęć:  http://gmnr1.pdt.pl/gallery/voluntering/show/224

Autor: Jankowska Agnieszka
U naszych dziadków i babć w Czerewkach
2016-11-30 22:44:00

Projekt „Czerewki” jest częścią innowacji pedagogicznej pt. „Daj siebie innym- rozwój kompetencji dla wolontariatu”. Jest realizowany od października 2016 r. Wolontariusze zdobywają cenne doświadczenie społeczne, uczą się być blisko ludzi starszych i wykluczonych, poznają swoje możliwości, zaprzyjaźniają się z podopiecznymi DPS. Odwiedzamy naszych „dziadków” w pokojach. To bardzo wzruszające wizyty. Zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową z konkursami i wróżbami. Niezapomniany był też opłatek, wspólne śpiewanie kolęd…

 

 

Autor: Hackiewicz Jerzy
Spotkanie integracyjne w Białowieży
2016-10-06 20:25:00

Wdrażanie innowacji pedagogicznej „Daj siebie innym”- rozwój kompetencji dla wolontariatu rozpoczęliśmy od wybrania obszaru działań społecznych. Kilkunastu wolontariuszy zdecydowało się na realizację projektu wspólnie z podopiecznymi Domu Dziecka w Białowieży.  

26 września młodzież razem z opiekunkami pojechała do Białowieży w celu zaplanowania wspólnej pracy. Spotkaliśmy się tam również z panią Natalią Gierasimiuk z Fundacji ONI- TO MY, która aktywnie będzie wspierać nasze  wspólne przedsięwzięcie. 

Autor: Hackiewicz Jerzy
„Daj siebie innym”- rozwój kompetencji dla wolontariatu
2016-10-06 20:03:00

 

 

Od września 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w rozpoczęto wdrażane innowacji pedagogicznej pt. „Daj siebie innym”- rozwój kompetencji dla wolontariatu. Autorkami innowacji i jednocześnie nauczycielkami uczestniczącymi w projekcie są: Agnieszka Jankowska i Elżbieta Uziałło. Innowacją zostali objęci chętni uczniowie zrzeszeni w Klubie Wolontariuszy „W jedną stronę”, który działa w gimnazjum.

Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach innowacji mają charakter wychowawczych zajęć pozalekcyjnych.

Celem innowacji jest kształtowanie pozytywnego sytemu wartości wśród młodych ludzi, uczenie ich tolerancji, empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.  Młodzież uczestnicząca w innowacji będzie miała okazję nabyć wiele cennych umiejętności społecznych, takich jak pożyteczne wykorzystanie wolnego czasu, umiejętne planowanie i organizowanie akcji, pozyskiwanie sponsorów. Ponadto wolontariusze uczą się aktywności obywatelskiej, współdziałania w zespole, twórczego rozwiązywania konfliktów.  Kontakt z osobami chorymi psychicznie, upośledzonymi czy wykluczonymi pozwala również przełamywać panujące w społeczeństwie stereotypy.

Praca z młodzieżą odbywać się będzie w następujących obszarach społecznych:

a) Systematyczne spotkania z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej w Czerewkach. Wolontariusze podczas wizyt w DPS-ach poznawać będą problemy starszych i chorych ludzi. Starać się będą umilić trudne chwile swoim „przyszywanym” dziadkom i babciom poprzez zwykłe rozmowy w pokojach oraz organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak andrzejki, wspólne śpiewanie kolęd, „Spotkanie Pokoleń”.

b) Realizacja autorskiego projektu z podopiecznymi Domu Dziecka w Białowieży. Innowacja przewiduje wspólne warsztaty taneczne, teatralne i plastyczne wolontariuszy i młodzieży z domu dziecka.

c) Wspólna praca przy projekcie „Podaruj dziecku wakacje” z pracownikami Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku. Wolontariusze włączą się w akcję organizowaną przez Stowarzyszenie „Droga”, którego celem jest zorganizowanie bezpłatnych kolonii dla dzieci z małych wsi województwa podlaskiego. Uczniowie na terenie swojej szkoły oraz na terenie innych szkół bielskich przeprowadzą akcję informacyjna i zbiorą artykuły higieniczne i środki czystości.

d) Trudne kontakty z osobami ciężko chorymi (Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

e) Zorganizowanie i prowadzenie na terenie szkoły własnej kawiarenki wolontariackiej. Młodzież samodzielnie będzie prowadzić kawiarenkę wolontariacką. Odpowiedzialna będzie za jej wystrój, sprzedaż pieczonego przez siebie ciasta i stworzenie takiej atmosfery, aby coraz większa liczba uczniów chciała spędzać w kawiarence swój czas podczas przerw.

 

Innowacja pedagogiczna „Daj siebie innym”- rozwój kompetencji dla wolontariatu ma charakter metodyczny. Wolontariusze razem z opiekunkami będą wybierać określony obszar działań społecznych i przez 9 miesięcy uczestniczyć w realizacji zaplanowanych celów, odbywając w ten sposób PRAKTYKĘ SPOŁECZNĄ. Po zakończeniu zadania otrzymają zaświadczenie o zdobytych umiejętnościach potwierdzone przez opiekunki wolontariatu oraz dyrekcję placówki, w której odbywała się „praktyka”. 

 

Autor: Jankowska Agnieszka
Piknik Organizacji Pozarządowych
2016-10-05 16:57:00

17 września, w niedzielne popołudnie, wolontariusze z klubu „W jedną stronę” wzięli udział w I Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim.

Przedstawiciele bielskich klubów, fundacji, spółdzielni czy stowarzyszeń rozstawili swoje liczne stoiska w Parku Królowej Heleny. Swoją działalność i sukcesy prezentowali też na scenie amfiteatru miejskiego, w którym powitał ich Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

Młodzież z bielskiej Jedynki malowała twarze dla najmłodszych bielszczan, którzy licznie przybyli na Piknik. 

Autor: Hackiewicz Jerzy
Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej i wizyta w schronisku
2016-07-19 13:55:16

Wolontariusze i ich opiekunki wakacje rozpoczęli od wyjazdu do schroniska dla zwierząt w Białymstoku. Jak co roku zawieźliśmy mnóstwo karmy, a nowi wolontariusze poznali podopiecznych schroniska i ich smutne historie. Wydarzyło się też coś, co poruszyło wszystkich. Luiza postanowiła adoptować Nina- siedmioletniego pieska, rasy mieszanej. Do Czerewek, gdzie mieliśmy się spotkać z babciami i dziadkami, jechaliśmy już z nowym pasażerem. Luiza została z nim w parku, a my udaliśmy się do pokoi- były drobne prezentay, rozmowy, jak zwykle przyjazne. Przyjedziemy na Spotkanie Pokoleń w sierpniu...

Autor: Jankowska Agnieszka
Wielkanocne warsztaty w domu dziecka
2016-07-19 13:35:00

Wolontariusze i opiekunki ferie świąteczne rozpoczęli od wspólnych warsztatów plastycznych w domu dziecka w Białowieży. W popołudnowych godzinach zaplanowaliśmy krótkie zwiedzanie miasta (dworzec carski), a później spotkaliśmy się z podopiecznymi domu dziecka. Pani Natalia Gierasimiuk, prezes fundacji "Oni to My", zorganizowała wspólne warsztaty plastyczne "Wielkanocna pisanka". Były to bardzo miłe chwile spędzone w przyjaznej atmosferze przy pracy. Wolontariusze zaprzyjaźnili się z podopiecznym białowieskiego domu dziecka. Następna wizyta niebawem...

Autor: Jankowska Agnieszka
Maraton Pisania Listów
2015-12-15 16:18:00

Maraton  Pisania  Listów  jest międzynarodowym  wydarzeniem,  którego  idea  narodziła  się  w  Polsce  w 2001  r.,  w  warszawskiej  grupie  lokalnej. Maraton  Pisania  Listów  odbywa  się  co  roku  w  weekend  w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Dzięki Maratonowi  dochodzi  do  upowszechniania  wiedzy  na  temat  wolności  i  praw  człowieka.  Akcja opiera się na założeniu, że poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa. W naszej szkole Maraton odbywa się już po raz siódmy. W tym roku wzięło w nim udział ponad 40 osób. Listy pisano m.in. w obronie mężczyzny uwięzionego w izolatce od ponad 40 lat; dziewczynek z Burkina Faso zmuszanych do wczesnych małżeństw i malezyjskiego karykaturzysty oskarżonego o działalność wywrotową. Maraton połączyliśmy z obchodami rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w polsce. 

Udało się napisać 821 listów. Po raz kolejny pobiliśmy rekord.

Autor: Jankowska Agnieszka
Mikołajki 2015
2015-12-15 15:44:00

Nasza ekipa, czyli wolontaria "W jedną stronę" 6 grudnia trzynasty już raz brał bardzo aktywnie udział w miejskich mikołajkach prz Ratuszu. Było gorąco- dosłownie i w przenośni. Ładna pogoda zachęcała bielszczan do udział w zabawie. Wolontariusze z Gimnazjum nr 1 przebrani za bajkowe postacie zabawiali najmłodszych- tańce przed sceną, wspólne zdjęcia, malowanie twarzy oraz rozdawanie prezentów. Wróciliśmy do domów późnym niedzielnym popołudniem...

Autor: Jankowska Agnieszka
Andrzejki 2015 w Czerewkach
2015-12-05 21:27:00

26 listopada trzydziestoosobowa grupa wolontariatu "W jedną stronę" z P. AgnieszkąJankowską i p. Elżbietą Uziałło zawitała w kolorowych bajecznych strojach do mieszkańców DPS w Czerewkach. Babcie i dziadkowie (nasi podopieczni i przyjaciele) czekali z utęsknieniem. Były ekscytujące konkursy z nagrodami, tradycyjne lanie wosku, tańce i wzruszające odwiedziny w pokojach. Byliśmy dumni z naszych "dziadków" i "babć"- świetnie wypadli w konkursach. Za rok zorganizujemy jeszcze lepsze andrzejki.

Autor: Jankowska Agnieszka
Kwesta na bielskich cmentarzach.
2015-11-04 15:56:00

Wzorem warszawskich Powązek, w tym roku także w naszym mieście odbyła się zbiórka pieniędzy na ratowanie starych grobów. W kweście wzięli udział wolontariusze z naszego klubu. Udało się zebrać 9305 złotych. Akcję zbierania środków przeznaczonych na odrestaurowanie starych i zabytkowych pomników na bielskich cmentarzach zorganizował Społeczny Komitet Zbiórki Publicznej „Ochrona Dziedzictwa Ziemi Bielskiej”. W tym roku zebrano fundusze z myślą o odrestaurowaniu co najmniej dwóch pomników. Wybrano groby Jadzi Furowicz zmarłej w wieku 3 lat w 1868 roku oraz Mitii Ozierskiego, zmarłego w wieku 7 lat w 1897 roku.

Autor: Jankowska Agnieszka
I znów jesteśmy w Czerewkach...
2015-10-27 18:03:00

 

Z nową ekipą wolontariuszy oraz naszymi opiekunkami: p. Elżbietą Uziałło i p. Agnieszką Jankowską pojechaliśmy 22 października do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, aby spotkać się z naszymi „dziadkami” i „babciami”. Wolontariusze klasy pierwszej poznali swoich nowych podopiecznych- bardzo przeżywali ten moment (w końcu będą spotykać się przez trzy lata). A może nie przypadną sobie do gustu? Na szczęście wszystko poszło dobrze. Były miłe spotkania, długie opowieści „dziadków”, ciasteczka i herbata. Wszyscy wrócili szczęśliwi późnym wieczorem. (wolontariuszka)

Autor: Jankowska Agnieszka
Wigilia w DPS w Czerewkach
2014-12-16 20:28:00

„Przyjechały moje aniołki!”- takimi słowami przywitała nas babcia Romualda. Ucałowała po kolei wolontariuszy i powiedziała, jak bardzo cieszy się z naszej wizyty. Tym razem młodzież z klubu pojechała do swoich „przyszywanych” babć i dziadków na spotkanie opłatkowe. Zawieźliśmy podopiecznym domu skromne prezenty. W wielu przypadkach te niewielkie podarunki od wolontariuszy są jedynymi, jakie dostają z okazji świąt. Wspólnie z mieszkańcami zrobiliśmy świąteczne ozdoby, ubraliśmy choinkę i zjedliśmy upieczone przez uczniów pierniczki. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd.

Autor: Jankowska Agnieszka
Choinka w Klubie Promień
2014-12-14 21:56:00

14 grudnia zorganizowaliśmy choinkę dla dzieci z Klubu „Promień” w Bielsku Podlaskim. Wolontariusze wcielili się w rolę św. Mikołaja i jego pomocników. Rozdaliśmy prezenty i przeprowadziliśmy szereg ciekawych konkursów. Był m.in. bieg z przeszkodami, rodzinne śpiewanie kolęd czy taniec z balonami. Cieszyły się one ogromnych zainteresowaniem maluchów.

 

Autor: Jankowska Agnieszka
730 listów w obronie praw człowieka
2014-12-14 21:26:00

12 grudnia w przeddzień 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Gimnazjum nr 1 odbył się Maraton Pisania Listów w ramach ogólnoświatowej akcji organizowanej przez Amnesty International. Przez 24 godziny uczniowie szkoły oraz jej absolwenci pisali listy w obronie praw człowieka. Jak donosi organizacja dzięki ubiegłorocznej akcji, w której również braliśmy udział, udało się uwolnić m.in. działaczy z Placu Błotnego i z Kambodży. Napisaliśmy 730 listów.

Aktywistka Liu Ping z Chin, Daniel Quintero, uczestnik antyrządowych demonstracji w Wenezueli, Chelsea Manning ze Stanów Zjednoczonych, która przekazywała rządowe materiały niejawne serwisowi Wikileaks, to tylko niektóre z osób, w obronie których pisaliśmy listy.

W tym roku naszą akcję wsparł Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

Autor: Jankowska Agnieszka
Mikołajki
2014-12-14 20:33:00

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka, z którą Klub Wolontariuszy„W jedną stronę” współpracuje już od wielu lat. Jak co roku młodzież uczestniczyła w przygotowaniu mikołajek. Wolontariusze przebrani za postacie z bajek bawili najmłodszych bielszczan tłumnie przybyłych na imprezę pod Ratuszem. Dominika i Michał częstowali zaś gości ciepłą herbatą, pączkami, grochówką i bigosem.

Autor: Jankowska Agnieszka
Andrzejki
2014-11-30 18:42:00

Jak co roku wolontariusze zorganizowali w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach zabawę andrzejkową. Młodzież w bajecznie kolorowych strojach przeprowadziła konkursy. Była "Randka w ciemno", która wśród staruszków cieszy się największym powodzeniem, taniec na gazetach, kalambury i inne zabawy. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów. Wolontariusze odwiedzili również swoich "przyszywanych" dziadków i babcie w pokojach. Nie wszystkim zdrowie pozwoliło, by wziąć udział w zabawie.

Autor: Jankowska Agnieszka
Druga wizyta w Koszewe
2014-10-19 19:11:00

  19 października już po raz drugi młodzież z Klubu Wolontariuszy " W jedną stronę" odwiedziła pensjonariuszy Domu Pomocy w Koszewie. Dzisiejsze spotkanie miało uroczysty charakter, obecni byli członkowie rodzin podopiecznych domu, Zespół Skowronki oraz wolontariusze z bielskiej Jedynki. Uczniowie umilali czas dziadkom śpiewając wspólnie z nimi biesiadne piosenki oraz prowadząc loterię fantową, w której każdy wygrał jakiś drobny upominek. Młodzież odwiedziła również tych starszych ludzi, którzy nie mieli sił na wspólną zabawę i zostali w pokojach. Za kilka tygodni czeka nas kolejna wizyta w Koszewie.

Autor: Jankowska Agnieszka
Pola nadziei
2014-10-04 22:02:50

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

W tym roku wolontariusze z Klubu „W jedną stronę” postanowili włączyć się w tą akcję. Zasadziliśmy już cebulki żonkili i czekamy, aż zakwitną na wiosnę. Będziemy je sprzedawać, zbierając pieniądze na rzecz osób nieuleczalnie chorych.  

Autor: Jankowska Agnieszka
Pomoc dla Huberta
2014-03-02 17:50:00

W marcu na terenie szkoły wolontariusze z klubu będą zbierali pieniądze na pomoc dla małego Huberta. Chłopczyk ma stwierdzone mózgowe porażenie kończyn. Hubert słabo raczkuje, nie potrafi samodzielnie usiąść ani wstać. Jedyną nadzieją dla niego jest operacja w szpitalu w St. Louis w USA. Jest to jednak zabieg bardzo kosztowny.

Ty również możesz przyłączyć się do naszej akcji, wrzucając pieniądze do puszki, kupując pyszne ciasto w kawiarence.

Nie bądź obojętny- pomóż spełnić największe marzenie Huberta- marzenie o chodzeniu.

Więcej zdjęć http://gmnr1.pdt.pl/gallery/voluntering/show/122

Autor: Jankowska Agnieszka
Uroczystość 25- lecia DPS
2013-10-13 14:20:00

4 października młodzież z klubu wraz z opiekunkami i panią dyrektor M. Kolasą wzięła udział w obchodach 25 rocznicy powstania Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Po ekumenicznym nabożeństwie nadszedł czas na promocję książki Mariusza Supruna. Wolontariusze przeczytali krótki życiorys Mariusza- podopiecznego DPS oraz recytowali jego wiersze. Szkoda tylko, że sam autor nie doczekał wydania tomiku poezji...

Oto jeden z jego utworów:

1. ‘’Rzeka-Narzędzie w rękach Boga’’

Płyniesz.

Niczym się nie przejmujesz

Nawet tym, że właśnie zrujnowałaś czyjeś życie.

Nie oglądając się, w jednej chwili porwałaś jakąś część mnie.

Wyrwali mnie z twych objęć, nie pozwalając byś zabrała to, co najcenniejsze-życie.

Szczęście w nieszczęściu.

Żałowałem chcąc umrzeć.

Teraz już nie żałuję.

Mimo niepełnosprawności zostały mi jeszcze cenne rzeczy

Bijące serce, zdrowy umysł i dusza.

Dzięki nim mogę kochać i próbować dać szczęście

Czasem otrzymując to samo w zamian.

Mimo wszystko nie mam do ciebie żalu

W końcu jesteś tylko narzędziem w rękach Boga.

Od Niego zależy, komu życie odbierasz, a komu je kaleczysz

Jego decyzją było, aby moje skaleczyć

Abym resztę życia musiał na wózku przeżyć.

Więcej zdjęć: http://gmnr1.pdt.pl/gallery/voluntering/show/111

Autor: Jankowska Agnieszka
Schronisko w Białymstoku
2013-06-19 21:36:00

Przy okazji wizyty w stowarzyszeniu odwiedziliśmy też do schroniska dla psów w Białymstoku. Przez dwa miesiące w szkole zbieraliśmy karmę dla piesków- tak że nie pojechaliśmy tam z pustymi rękoma. Większość z wolontariuszy była tam pierwszy raz, bo zazwyczaj jeździliśmy do "Ciapka" w Hajnówce. Mieliśmy okazję nie tylko zobaczyć to schronisko, ale również pobawić się ze szczeniakami i wyprowadzić na spacer niektóre pieski.

Więcej zdjęć: http://gmnr1.pdt.pl/gallery/voluntering/show/100

Autor: Jankowska Agnieszka
Kolejna wizyta w stowarzyszeniu
2013-06-19 20:50:00

Kolejna wizyta w stowarzyszeniu "Droga"! Jak co roku zawieźliśmy do "Drogi" zebrane na terenie szkoły artykuły higieniczne, które przekazane zostały dzieciom jadącym na wakacje do Jastarni. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie i komu pomaga. Niezwykle ciepłe i serdeczne okazało się spotkanie z maluchami- podopiecznymi stowarzyszenia.

Więcej zdjęć:http://gmnr1.pdt.pl/gallery/voluntering/show/126

Autor: Jankowska Agnieszka
Amnesty International
2012-12-09 21:14:00

Już po raz w czwarty w naszej szkole została zorganizowana akcja Amnesty Inetrnational- Maraton Pisania Listów. Młodzież niemal przez 24 godziny pisała listy w obronie tych, których prawa są łamane. W sumie napisaliśmy 600 listów. 

W tym roku najwięcej listów napisano dla Alesia Bialackiego, białoruskiego obrońcy praw człowieka, dla przymusowo wysiedlonych rodzin z ulicy Coastei w Kluż-Napoce w Rumunii oraz dla Rosy Franco z Gwatemali, matki zamordowanej nastolatki, która walczy o sprawiedliwość.

Autor: Jankowska Agnieszka
Andrzejki
2012-12-09 20:54:01

 

Pod koniec listopada- tradycyjnie już- zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową dla naszych babć i dziadków w Czerewkach. Oprócz wróżb nie zabrakło wspólnego śpiewania i tańca. Wszyscy dobrze się bawili, biorąc udział w konkursach zorganizowanych przez młodzież z wolontariatu. Odwiedziliśmy też w pokojach tych, którzy z powodu choroby nie mogli wziąć udziału w Andrzejkach. Kolejną wizytę planujemy na grudzień.

Autor: Jankowska Agnieszka
Wizyta na Litwie
2012-07-08 22:34:00

W Pabrade, niedaleko Wilna, znajduje się polski dom dziecka. 18 czerwca już po raz trzeci wolontariusze z klubu "W jedną stronę" odwiedzili dzeici i młodzież z tej placówki. W poprzednich latach zawozili do Podbrodzia zebrane na terenie szkoły artykuły szkolne, książki, środki higienicnze.Tym razem uczniowie z Gimnazjum nr 1 pojechali do podopiecznych domu dziecka z zaproszeniem ich do Polski. Młodzież z gimnazjum połączyła odwiedziny w Pabrade z wycieczką po Litwie. Zwiedzali Troki, Wilno, a w drodze powrotnej świetnie bawili się w Aqua Parku w Druskiennikach. Pobyt w polskim domu dziecka na Litwie, choć krótki, zaowocował nowymi znajomościami i przyjaźniami między młodzieżą z Jedynki a dziećmi z Pabrade.

Autor: Jankowska Agnieszka
Adopcja Sisi
2012-04-29 20:04:00

Ma trzy miesiące, czarną błyszczącą sierść i bystre oczka. Razem z mamą i braciszkiem została porzucona nieopodal schroniska w Hajnówce. Mowa o ślicznej suni- Sisi. Niemal od pierwszych minut naszej wizyty machająca ogonkiem sunia rozkochała w sobie wolontariuszy, którzy jak co roku zajechali do Hajnówki, by zawieżć zebraną na terenie szkoły karmę. Ale tym razem wizyta okazała się szczególna. Anita- jedna z wolontariuszek- postanowiła adoptować pieska. I tak grupa bielskich wolontariuszy wracała do domu z jednym pasażerem więcej. 

Autor: Jankowska Agnieszka
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2012-01-11 20:41:00

8 stycznia wolontariusze z klubu (i nie tylko:)) zbierali pieniądze na ulicach naszego miasta w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja Jurka Owsiaka zorganizowała zbiórkę pod hasłem Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko. W sumie udało się zebrać ponad 40 mln złotym. Również w Bielsku pobito rekord, do puszek trafiło blisko 60 tys. zł. Bielszczanie okazali się więc bardzo hojni.

Autor: Jankowska Agnieszka
Wigilia w DPS
2011-12-30 00:27:00

Prawdziwą wigilię w domowej atmosferze zorganizowali podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach wolontariusze z bielskiej Jedynki. Młodzież zrzeszona w klubie wolontariuszy „W jedną stronę” wspólnie ze swoimi „przyszywanymi” dziadkami i babciami przygotowała Spotkanie Opłatkowe. Uczniowie razem z mieszkańcami DPS zrobili wigilijne potrawy oraz wykonali ozdoby na choinkę. Chodziło o to, by przywołać miłe wspomnienia z dzieciństwa mieszkańców DPS. Żywa choinka, zawieszone na niej szyszki, pierniki, suszone jabłka- to wszystko przypomniało dziadkom czasy ich młodości.

Autor: Jankowska Agnieszka
Maraton Pisania Listów
2011-12-30 00:00:00

Już czwarty raz wzięliśmy udział w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Amnesty International. W tym roku udało się pobić rekord. Napisaliśmy aż 755 listów, które zostaną wysłane do przywódców państw, w których prawa człowieka są łamane.

Więźniowie obozów pracy z Korei Północnej, więzień sumienia z Indonezji, 20- letni bloger z Azerbejdżanu czy w końcu przeciwnik polityczny Łukaszenki- Andriej Sannikow - to tylko niektóre osoby, w obronie których młodzi ludzie pisali listy. Maraton odbył się jednocześnie w około 200 miejscach w całej Polsce i w 80 krajach na całym świecie.

Autor: Jankowska Agnieszka
Andrzejki w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
2011-11-27 20:55:00

Jak co roku, pod koniec listopada, wolontariusze z klubu „W jedną stronę” pojechali do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, aby wspólnie z podopiecznymi bawić się podczas zabawy andrzejkowej.

Tym razem pojechaliśmy do DPS już z samego rana. dziadkowie czekali jak zwykle w oknach na nasz przyjazd. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Część z nas zabrała się za pieczenie ciast. W kuchni zrobiło się gwarno, a dom pomocy wypełnił się miłym zapachem wypieków. Druga grupa wolontariuszy przygotowała świetlicę na andrzejkową zabawę. Jeszcze przed obiadem zaczęła się pierwsza część imprezy. Dziadkowie wspólnie z nami wzięli udział w wielu zabawnych konkursach. Była randka w ciemno, taniec z balonami. Nie zabrakło oczywiście lania wosku, wróżb i wspólnych tańców.

Autor: Jankowska Agnieszka
Wizyta w Czerewkach
2011-09-26 22:02:00

We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Wolontariuszy "W jedną stronę". Przyszło wielu chętnych do pracy społecznej gimnazjalistów. Na razie klub liczy 26 osób. Czy wszyscy wytrwają? Bycie wolontariuszem to nie lada wyzwanie. Już 22 września ruszyliśmy z  wizytą do Czerewek. Dla większości wolontariuszy było to pierwsze spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej. Wspólnie z mieszkańcami urządziliśmy grilla. Były tańce i śpiewanie.

Autor: Jankowska Agnieszka
Spotkanie Pokoleń
2011-08-01 22:42:00

Od dziewięciu lat wolontariusze z klubu "W jedną stronę" odwiedzają podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Są to niezwykłe wizyty, na które czekają zarówno wolontariusze jak i staruszkowie. 2 lipca wzieliśmy udział w Spotkaniu Pokoleń. Mimo wakacji, znaleźliśmy czas dla naszych "przyszywanych" dziadków i babć.

Autor: Jankowska Agnieszka
Wolontariusze w "Drodze"
2011-08-01 22:29:00

Witajcie dobrzy ludzie! Takimi słowami o. Edward Konkol powitał wolontariuszy w stowarzyszeniu „Droga”. 13 czerwca młodzież zrzeszona w Klubie Wolontariuszy „W jedną stronę” odwiedziła siedzibę stowarzyszenia „Droga” w Białymstoku. Gimnazjaliści zawieźli przy okazji zebrane na terenie szkoły środki higieniczne i szkolne.To nie pierwsza taka akcja,  co roku młodzież zbiera potrzebne rzeczy, które zawozi do „Drogi”.Tym razem podarunek wolontariuszy to 20 wielkich pudeł, w których znalazły się mydła, szczoteczki i pasty do zębów, ręczniki, zeszyty, farby, mazaki itp. Wszystkie te rzeczy trafią do Jastarni, gdzie stowarzyszenie organizuje co roku wakacje dla ubogich dzieci z Podlasia.

Autor: Jankowska Agnieszka
Wizyta w "Ciapku"
2011-08-01 22:20:00

W maju wolontariusze odwiedzili Schronisko dla psów "Ciapek" w Hajnówce. Przy okazji wizyty zawieźli karmę dla swoich czworonożnych przyjaciół. Jak zwykle wizyta była niezmiernie wzruszająca, Co roku młodzież z klubu organizuje na terenie szkoły dużą zbiórkę na rzecz schroniska w Hajnówce. Tym razem udało nam się podarować około 100 kg karmy.

.

Autor: Jankowska Agnieszka