Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

Dyrekcja gimnazjum

 • mgr Mirosława Janina Kolasa - dyrektor
 • mgr Barbara Kaczoruk - zastępca dyrektora

1 MARCA

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dziękujemy Fundacji Dar Serca

Fundacja DAR SERCA z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Panią Prezes Elżbietę Jurewicz – Gołębiowską zakupiła wyposażenie dla Teatru INWENCJA działającego w naszym gimnazjum. Serdecznie dziękujemy za reflektory, mikrofony, zastawki teatralne, radioodtwarzacz, wytwornicę dymu oraz kostiumy. Cieszymy się niezmiernie, iż działalność koła teatralnego znalazła uznanie w oczach Fundacji. Zakup dobrego wyposażenia pomoże nam w jeszcze lepszej realizacji przedstawień.

Mamy zaszczyt powitać Fundację DAR SERCA w gronie przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Kontakt

mail icon

Gimnazjum nr 1
im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim
ul. Tadeusza Kościuszki 21
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 75 76
fax. 85 730 98 28
email: gim1bielpod@poczta.onet.pl
Formularz kontaktowy

Projekt Bielskie Gimnazja

BIP Gimnazjum nr 1

Rada Rodziców - nr konta

BS w Brańsku

49 8063 0001 0070 0706 8863 0001

Wpłaty za obiady

ZAPISUJEMY JESZCZE CHĘTNYCH NA OBIADY
W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

BS w Brańsku

94 8063 0001 0070 0706 5699 0022

Opłata za obiady wynosi:

- luty - 45 zł

- marzec - 66 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


Posiadamy tytuł

Odkrywamy talenty

AKTUALNOŚCI

Dnia 28.05.2014r. odbyła się uroczystość 95-lecia obchodów bielskiego harcerstwa podczas, której zostało wręczone odznaczenie naszej pani pedagog.
2014-06-11 11:03:00

Dziękując za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za pomocą okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej przyznaję Pani ELŻBIECIE KRASIŃSKIEJ-ONIŚKIEWICZ Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.

dn. 28.05.2014r.

Autor: Łobasiuk Ewelina
Apel "Szkolny Dzień Dziecka -promujemy zdrowy styl życia bez nałogów"
2014-06-11 09:01:00

Dnia 06.06.2014 r. odbył się apel pt. "Szkolny Dzień Dziecka- promujemy zdrowy styl życia bez nałogów", "Narkotyki? To nie dla mnie! Sport, Muzyka, Teatr- To nasze Pasje". Prowadzącymi apel były: Elżbieta Krasińska-Oniśkiewicz, Ewelina Łobasiuk oraz Maria Łuszczyńska.  

Celem apelu było uświadomienie uczniom ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych, obalenie mitów funkcjonujących wśród młodzieży na temat tych substancji oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach apelu zorganizowano liczne zadania dla klas: mity i fakty dotyczące zażywania marihuany, scenki rodzajowe na temat sztuki odmawiania w sytuacji trudnej, mini playback show, pokaz sportowy. Ponadto podczas apelu Pani psycholog wystąpiła z krótkim podsumowaniem zajęć profilaktycznych w klasach.

Za aktywny udział w zadaniach gimnazjaliści otrzymywali upominki sfinansowane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Więcej»

Autor: Łobasiuk Ewelina
Filmy o tematyce edukacyjno-profilaktycznej
2014-06-11 08:28:57

Nasze gimnazjum otrzymało w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Naromanii książki, filmy DVD oraz pakiet filmów "Nie zamykaj oczu".

Wymienione pozycje stanowią niezbędną pomoc dydaktyczną, kształtującą pozytywne postawy wśród młodzieży. Filmy będą wykorzystane w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, na zajęciach świetlicy środowiskowej "Przyjaciele" i dostępne w bibliotece szkkolnej.

Autor: Łobasiuk Ewelina
"Roztańczony weekend"
2014-06-11 08:23:16

Wybrani uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Prezentacjach Tanecznych przeprowadzonych w Bielskim Domu Kultury pt. "Roztańczony weekend" dn. 26.04.2014r.

Na scenie uczeń Sebastian Zdrojkowski przedstawił swoje umiejętności taneczne w stylu break dance.

Autor: Łobasiuk Ewelina