Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


O nas

 

 • jesteśmy szkołą o długoletniej tradycji i wielu osiągnięciach - nasi uczniowie co roku zdobywają tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych
 • osiągamy wysokie wyniki sportowe
 • posiadamy zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą" oraz jesteśmy jedynym w mieście gimnazjum, które zostało wyróżnione dyplomem przyznającym sprawność Lego (Czytam), Cogito (Myślę) i Ago (Działam)
 • mamy wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, która dba o wszechstronny rozwój uczniów
 • jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną uczniom i rodzicom, wspomagającą zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce
 • dajemy szanse uczniom nauczyć się sprawnie myśleć i rozumieć świat, uwierzyć w swoje siły, rozwinąć talenty, przygotować się do dojrzałego życia

 

Co oferujemy naszym uczniom?

 • klasy sportowe, w których będą działały sekcje według zainteresowań uczniów; uczniowie klas sportowych objęci są bezpłatną opieką lekarza medycyny sportowej
 • bardzo dobre warunki lokalowe, przestronność, jednozmianowość i bezpieczeństwo
 • fachową i bezpłatną pomoc dla uczniów z problemami w nauce oraz problemami wychowawczymi (psycholog szkolny i pedagog)
 • świetnie wyposażone dwie pracownie informatyczne oraz nowoczesną bibliotekę z czytelnią zaopatrzoną w komputery oraz nowoczesną pracownię językową
 • pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stypendia motywacyjne; nasi uczniowie otrzymywali też stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego oraz stypendia ufundowane przez Urząd Miasta Bielska Podlaskiego
 • bezpłatne zajęcia dla klas III przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia wyrównawcze dla klas I i II
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz udział w zajęciach świetlicy środowiskowej "Przyjaciele"
 • wysoki poziom nauczania trzech języków obcych (język angielski, niemiecki i rosyjski)
 • salę audiowizualną
 • salę językową
 • siłownię
 • tanie i pożywne obiady w stołówce szkolnej
 • rozrywki kulturalno-oświatowe w postaci dyskotek, wycieczek, biwaków
 • wyjazdy uczniów w ramach współpracy ze szkołą w Światłogorsku i w Mołdawii
 • rozwój dziecka w warunkach tolerancji i poszanowania uczuć religijnych

 

Tylko tu działa

 • Klub Sportowy "Jedynka" - odnoszący sukcesy w mieście, powiecie, województwie
 • Klub Wolontariuszy "W jedną stronę" - jedyny w Bielsku młodzieżowy ruch społecznikowski - finalista ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu"
 • młodzieżowa Kawiarenka wolontariuszy
 • teatr "Gimnazjon" - od wielu lat odnoszący spektakularne sukcesy (m. in. I miejsce w województwie w konkursie "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi")
 • chór oraz zespół wokalno-muzyczny
 • koła zainteresowań zajmujące się filmem i fotografią
 • świetlica hobbystyczna

 

Rys historyczny

 

Nasze gimnazjum jest spadkobiercą tradycji najstarszej szkoły w Bielsku Podlaskim - Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 była pierwszą polską siedmioklasową szkołę otwartą w 1919 r. Budynek, w którym obecnie mieści się Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski został oddany do użytku w 1947 r.

Szkoła trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę: mieściła się przy ul. Poniatowskiego, ul. 11 listopada i na ul. Widowskiej. W roku 1970 Szkoła Podstawowa wróciła z ul. Widowskiej na swoje historyczne Klasa VIb na tle budynku szkolnego. Rok 1960.miejsce przy ul. 11 listopada. W roku szkolnym 1999/2000 z przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 powstało Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim. Na dyrektorów zostali powołani: dr Stefan Trofimiuk i mgr Barbara Szpalerska. Gimnazjum rozpoczęło pracę od budowania tradycji i obrzędowości szkolnej. Ważnym wydarzeniem były od tej pory uroczyste ślubowania uczniów klas I, na które przybywali zaproszeni goście, a uświetniały je występy artystyczne. Na wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji Szkoły 26 sierpnia 2003 r. Rada Miasta nadała szkole imię Niepodległości Polski. Uroczystość nadania imienia i otrzymania sztandaru odbyła się 15 listopada 2003 r. Od tej chwili święto Niepodległości stało się świętem szkoły. Gimnazjum gościło w swoich murach szczególnych gości: ks. bp. dr. Antoniego Dydycza (1994, 1999), Abp. Sawę (1998), pana premiera Jerzego Buzka (1998), panią wicekurator Elżbietę Cilak (2003), ks. infułata Eugeniusza Borowskiego (2003), panią Danutę Kuroń - prezes Fundacji SOS (2005).

7 listopada 2008 roku w Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości i jednocześnie 90-lecia istnienia placówki. Swoją obecnością zaszczycili nas: Ksiądz Biskup Antoni Dydycz, Podlaski Kurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska, przedstawiciele duchowieństwa katolickiego i prawosławnego, kuratorium, władz samorządowych, instytucji. Obowiązki  gospodarza pełnił Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Eugeniusz Berezowiec oraz Pani  Mirosława Kolasa - od 2004 r. Dyrektor Gimnazjum. W tym dniu okonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą 90-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości, pod którą umieszczono ziemię zebraną z miejsc spoczynku bohaterów narodowych - Marszałka Józefa Piłsudskiego, Marszałka Rydza Śmigłego oraz Generała Józefa Hallera. Jan Radkiewicz senior w imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Gimnazjum nr 1 sztandar. List na uroczystość przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński: "Przyjęcie przez Gimnazjum imienia Niepodległości Polski to zaszczyt i zobowiązanie. Hołd złożony tym wszystkim, którzy przez 123 lata niewoli dążyli do odzyskania niepodległości, szacunek i pamięć o bohaterach, którzy przed laty walczyli za naszą Ojczyznę i dla niej pracowali z ogromnym poczuciem odpowiedzialności i patriotyzmu." List przesłał też Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, który napisał: (...) poczucie narodowej tożsamości z pokoleniami naszych ojców napełnia nas pewnością i siłą (...).

Autor: Hackiewicz Jerzy